Tag "Aatjan goengere"

Aatjan goengere
Aatjan goengere
Bovtse eatnamisnie
Bovtse eatnamisnie
Bovtse mov vaajmoe
Bovtse mov vaajmoe
Dålle daanhtsodh
Dålle daanhtsodh
En resa och ett liv
En resa och ett liv
En värld full av strider
En värld full av strider
Gie datne
Gie datne
Himmel
Himmel
Klockan är stannad
Klockan är stannad
Mitt minne
Mitt minne
Vår framtid
Vår framtid
Vi är starka
Vi är starka