Title Price
พลูโตที่รัก-Phluto Thirak (The Plutonian) ฿19.00 Download Wish Lyric

Lyrics : พลูโตที่รัก-Phluto Thirak (The Plutonian)

ในช่วงเวลาที่มีแต่ความเงียบงัน
ไม่มีเรื่องราวที่เคยให้ความสำคัญ
ไม่เหมือนทุกๆ วัน เหมือนทุกๆ วัน
เมื่อตอนนั้นที่เคยข้างฉัน

บนการเดินทางที่ยังไม่มีทิศทาง
มีเพียงแต่เงาที่คอยอยู่เป็นเพื่อนกัน
ก็เหมือนทุก ๆวัน เหมือนทุกๆ วัน
ที่ตัวฉันได้เคยออกตามหา

จักรวาลกว้างใหญ่ไพศาล
แต่ว่างเปล่า ว่างเปล่า เหงาเหลือเกิน
โอที่รัก วันนี้เพราะไม่มีเธอ

ในช่วงเวลาที่มีผู้คนมากมาย
สับสนวุ่นวายห่างไกลไม่มองหน้ากัน
ก็เหมือนทุกๆ วัน เหมือนทุกๆ วัน
เมื่อความรักเป็นเพียงภาพฝัน

บนการเดินทางที่ยังอยู่ไกลลิบตา
แต่กาลเวลายังคงกระซิบถึงกัน
และเหมือนทุกๆ วัน เหมือนทุกๆ วัน
ที่ตัวฉันยังคงออกตามหา

จักรวาลกว้างใหญ่ไพศาล
แต่ว่างเปล่า ว่างเปล่า เหงาเหลือเกิน
โอที่รัก วันนี้เพราะไม่มีเธอ

โอจักรวาลแสนสุกสกาว
และวับวาวแสงดาวสวยเลิศเลอ
โอที่รัก วันนี้ไม่มีเพราะเธอ

จักรวาลกว้างใหญ่ไพศาล
แต่ว่างเปล่า ว่างเปล่า เหงาเหลือเกิน
โอที่รัก วันนี้เพราะไม่มีเธอ

จักรวาลกว้างใหญ่เพียงไหน
แต่ว่างเปล่า ว่างเปล่า เหงาเหลือเกิน
โอที่รัก วันนี้เพราะไม่มีเธอ

โอจักรวาลสิ้นสุดตรงนี้
และไม่มีแสงดาวไม่เหมือนเดิม
โอที่รัก วันนี้ฉันไม่มีเธอ

More about Slot Machine

โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
เรามาอย่างสันติ - Single
เรามาอย่างสันติ - Single
Slot Machine
Know Your Enemy - Single
Know Your Enemy - Single
Slot Machine
Slot Machine: The Mothership Live At Impact Arena 26.08.17
Slot Machine: The Mothership Live At Impact Arena 26.08.17
Slot Machine
ท้า (เพลงประกอบภาพยนตร์ ๙ ศาสตรา)
ท้า (เพลงประกอบภาพยนตร์ ๙ ศาสตรา)
Slot Machine
โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
เรามาอย่างสันติ - Single
เรามาอย่างสันติ - Single
Slot Machine
Know Your Enemy - Single
Know Your Enemy - Single
Slot Machine
โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
เรามาอย่างสันติ - Single
เรามาอย่างสันติ - Single
Slot Machine
โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
เรามาอย่างสันติ
เรามาอย่างสันติ
Slot Machine
Know Your Enemy - Single
Know Your Enemy - Single
Slot Machine
ผ่าน (The Mothership Live)
ผ่าน (The Mothership Live)
Slot Machine
ย้อน (The Mothership Live)
ย้อน (The Mothership Live)
Slot Machine
โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
เรามาอย่างสันติ
เรามาอย่างสันติ
Slot Machine
Know Your Enemy - Single
Know Your Enemy - Single
Slot Machine
โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
เรามาอย่างสันติ
เรามาอย่างสันติ
Slot Machine

People Who Bought This Item Also Bought

โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
พอกัน
พอกัน
Apollo Thirteen
See Scape (Original Song By: Scrubb)
See Scape (Original Song By: Scrubb)
ทอม อิศรา
สังคมก้มหน้า
สังคมก้มหน้า
Apollo Thirteen
เปิดใจ (จาก
เปิดใจ (จาก "ละคร ลับลวงใจ")
ชิน ชินวุฒ
โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
พอกัน
พอกัน
Apollo Thirteen
See Scape (Original Song By: Scrubb)
See Scape (Original Song By: Scrubb)
ทอม อิศรา
สังคมก้มหน้า
สังคมก้มหน้า
Apollo Thirteen
เปิดใจ (จาก
เปิดใจ (จาก "ละคร ลับลวงใจ")
ชิน ชินวุฒ
เธอทำให้รัก (จาก
เธอทำให้รัก (จาก "ละคร ลับลวงใจ")
ลูกหว้า พิจิกา
โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
พอกัน
พอกัน
Apollo Thirteen

Reviews from customers who have bought

Overall rating (0)
 • 5 Stars
  (0)
 • 4 Stars
  (0)
 • 3 Stars
  (0)
 • 2 Stars
  (0)
 • 1 Star
  (0)
Customer Recommendation

0%