Title Price
ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว) ฿19.00 Download Wish Lyric

Lyrics : ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)

เพลงฝันอยู่ไม่ไกล (Pop Version)
(เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)
ศิลปินอุ้ย รวิวรรณ จินดา
คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียงจักรกฤษณ์ มัฆนาโส
ก็พอรู้ว่าเรามันต่างกัน ก็พอรู้ว่าฉันมาจากไหน 
ต้องเจียมตัวเองอย่างนี้รู้ดีแก่ใจ
คงเป็นฟ้าที่ได้ลิขิตไว้ให้ใจฟันฝ่า 
ต้องเจอกับรอยน้ำตาไหลตรงกลางใจ
*  อดทนเข้าไว้ ต้องผ่านมันไปสักวัน 
   อย่าปล่อยให้ความฝันมันต้องลอยจากไป
**ไม่มีความฝันใดที่มันสูงเกินใจจะใฝ่ 
และไม่มีใครต่ำต้อยเกินที่ใจจะฝัน
ไม่มีอะไรสำคัญ เท่ากับใจของเรา 
หากมีใจพากเพียรฝันมันคงอยู่ไม่ไกล
(หากมีใจพากเพียรฝันมันคงอยู่ไม่ไกล)
           
ก็พอรู้ว่าไม่ง่ายหรอกนะ  ก็พอรู้ว่ามันยากแค่ไหน 
ต้องพยายามกี่ร้อยพันครั้งยังไหว
คงเป็นฟ้าที่ได้ลิขิตไว้ ให้ใจฟันฝ่า 
ต้องเจอกับรอยน้ำตาไหลตรงกลางใจ
 (ซ้ำ */**/**)

More about อุ้ย รวิวรรณ จินดา

เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว
เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว
อุ้ย รวิวรรณ จินดา
เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว
เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว
อุ้ย รวิวรรณ จินดา
เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว
เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว
อุ้ย รวิวรรณ จินดา
ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)
ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)
อุ้ย รวิวรรณ จินดา
ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)
ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)
อุ้ย รวิวรรณ จินดา
ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)
ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)
อุ้ย รวิวรรณ จินดา
ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)
ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)
อุ้ย รวิวรรณ จินดา
ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)
ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)
อุ้ย รวิวรรณ จินดา
ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)
ฝันอยู่ไม่ไกล (เพลงประกอบละคร เสน่ห์นางงิ้ว)
อุ้ย รวิวรรณ จินดา

People Who Bought This Item Also Bought

MAZE
MAZE
Timmy Xu
RIO
RIO
Timmy Xu
ORANGE SKY
ORANGE SKY
Timmy Xu
CAT
CAT
Timmy Xu
IT'S ALWAYS YOU
IT'S ALWAYS YOU
Timmy Xu
MAZE
MAZE
Timmy Xu
RIO
RIO
Timmy Xu
ORANGE SKY
ORANGE SKY
Timmy Xu
CAT
CAT
Timmy Xu
IT'S ALWAYS YOU
IT'S ALWAYS YOU
Timmy Xu
BETWEEN US
BETWEEN US
Timmy Xu
MAZE
MAZE
Timmy Xu
RIO
RIO
Timmy Xu

Reviews from customers who have bought

Overall rating (0)
 • 5 Stars
  (0)
 • 4 Stars
  (0)
 • 3 Stars
  (0)
 • 2 Stars
  (0)
 • 1 Star
  (0)
Customer Recommendation

0%