Takashi Utsunomiya

Takashi Utsunomiya

Genre J-Pop
Label AVEX ENTERTAINMENT INC.