บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย

บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย

Genre Pop
Label Tero Entertainment PCL.