Tag "Ben Chalatit"

Ben Chalatit
Ben Chalatit
มีแฟนแล้ว
มีแฟนแล้ว
รักเธอมากกว่า
รักเธอมากกว่า
วันสีชมพู
วันสีชมพู
ทบทวน
ทบทวน
คนที่คิดถึง
คนที่คิดถึง
ช่วยที
ช่วยที
เพราะฉันยังรัก
เพราะฉันยังรัก
เพลงจากคนที่ผิดหวัง
เพลงจากคนที่ผิดหวัง
แย่แล้ว
แย่แล้ว
แรงใจ
แรงใจ