BIGBANG ปล่อยภาพจี๊ดพิเศษใน 'Dazed and Confused' ฉลองครบรอบ 10 ปี2016-08-26 00:00:00

เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ชายที่รักของเรา! BIGBANG ปล่อยภาพจี๊ดพิเศษใน 'Dazed and Confused' ฉลองครบรอบ 10 ปี  

รูปด้านล่าง!

TOP จิบกล่องนม 


GD พยักหน้ากลับไปสู่ Hiphop ยุค 90 


แทยังกลายเป็นสองหน้า


แดซองกับชามองุ่นในหน้ากาก Hulk 


น้องเล็กซึงรีซ่อนใบหน้าของเขาที่อยู่เบื้องหลังนาฬิกาทราย. 

Cr.allkpop


TAGS: BIGBANG