BIGBANG ปรากฎตัวใน CNN's 'Talk Asia'2016-09-09 00:00:00

ในที่สุดเราก็จะได้เห็น BIGBANG ปรากฏตัวสำหรับการสัมภาษณ์กับทาง CNN ในรายการ 'Talk Asia'

เพื่อเจาะลึกในการสัมภาษณ์บุคคลที่มีอิทธิพลในทั่วโลก สื่อ CNN สัมภาษณ์หัวข้อที่หลากหลาย เช่น ความสำเร็จของพวกเขาในอนาคต และยังครอบคลุมเบทความฉพาะเกี่ยวกับ BIGBANG .


ทสัมภาษณ์สามารถดูได้ที่นี่


Cr.allkpop

TAGS: BIGBANG