Sana และ Jungyeon TWICE เต้น Cheer Up 2x speed และเต้น TT ด้วยความเร็ว 3 เท่า!!2016-11-17 00:00:00


Sana และ Jungyeon TWICE  พร้อมพิธีกร 'Radio Star' มีการเต้นเพลงของTWICE ในตอนที่ 16 พฤศจิกายน สองสมาชิกยืนขึ้นและเต้นเพลง"Cheer Up" ด้วยความเร็ว 2 เท่าโดยมีคยูฮยอนเต้นอยู่ตรงกลางจากนั้นพวกเขาเต้นต่อด้วยเพลง "TT" ด้วยความเร็ว 3 เท่า!!

ดาวน์โหลดอัลบั้มTWICEcoaster: LANE1 ได้แล้วที่

TAGS: Twice