G-DRAGON เตรียมเปิดนิทรรศการงานศิลป์ ‘PEACEMINUSONE’ เริ่มมิถุนายนนี้2015-05-26 00:00:00

G-DRAGON เตรียมเปิดนิทรรศการงานศิลป์ ‘PEACEMINUSONE’ เริ่มมิถุนายนนี้

YG ENTERTAINMENT ได้ปล่อยทีเซอร์งานนิทรรศการ ‘PEACEMINUSONE’ 

ของ G-DRAGON หัวหน้าวง BIGBANG

โดยนิทรรศการนี้จะเป็นการรวบรวมงานศิลป์ชั้นเยี่ยมมาจัดแสดง 

ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ถึงวันที่ 23 สิงหาคมนี้

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เร็วๆนี้

Instagram : https://instagram.com/GD.PEACEMINUSONE

TAGS: News G-Dragon