WINNER ปล่อยภาพทีเซอร์เซ็ท New York แล้ว2014-06-24 00:00:00
หลังจากปล่อยภาพ Testing ชุดก่อนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคราวนี้ YG Entertainment ได้ปล่อยภาพห้าหนุ่ม WINNER เซ็ทใหม่ที่บินไปถ่ายถึงที่ New York! โดยเซ็ทแรกที่ปล่อยมานั้นมีรูปรวมของสมาชิก และเซ็ทเดี่ยวของพี่ใหญ่ KIM JINWOO

TAGS: WINNER