การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี2019-04-09 00:00:00

การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Royal Bangkok Symphony Orchestra

-------------------------------------------------------

Music from Great Movie Musicals

-------------------------------------------------------

Conductor: Vanich Potavanich

Vocalist:  Phrimaphaa Khornrojjanachawin, Susana Tasniyom, Benjamin Dooley, Melanie Marcar, Siri Chaikul and Fivera

Programme:  Rewrite the Stars, Never Enough, From Now On, A Million Dreams (The Greatest Showman); How Does A Moment Last Forever, Beauty and the Beast, If I Can´t Love Her, Evermore (Beauty and the Beast); Lady Marmelade, Your Song (Moulin Rouge); Maybe This Time (Cabaret); Stars, I Dreamed A Dream, Empty Chairs  (Les Misérables) …

-----------

Wednesday 10 April 2019, 8 PM

-----------

หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Thailand Cultural Centre, Main Hall

-----------

Ticket Prices 300.-  700.-  900.-  1,200.-  1,500.-

-----------

Special discount

20% for Bangkok Bank MasterCard and Visa

50% for Students

Book your tickets at ThaiTicketmajor

Tel. 02 262 3456  www.thaiticketmajor.com

BSO Office - Tel. 02 2556617, 02 254 4954-55