YG Entertainment ปล่อยภาพ WINNER IN NEW YORK เซ็ท 2!2014-06-25 00:00:00
ครั้งนี้รูปเซ็ทเดี่ยวเป็นของน้องเล็ก NAM TAEHYUN โดยภาพส่วนใหญ่เป็นแนว Life style พร้อมความเซ็กซี่มาฝากแฟนๆสำหรับรูปเซ็ทต่อไปจะถูกปล่อยเร็วๆนี้ และเราคงต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นรูปเดี่ยวเซ็ทของสมาชิกคนไหนต่อไป...

TAGS: WINNER