ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Black Logo Cross Hoodie จำนวน 1 รางวัล2016-02-26 00:00:00
Qikplay.com มีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Black Logo Cross Hoodie จำนวน 1 รางวัล จากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคอนเสิร์ต Madonna Rebel Heart Tour Bangkok ได้แก่Qikplay.com จะแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป และจะจัดส่งจดหมายยืนยันผู้โชคดีเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล

TAGS: News Madonna