ประมวลภาพงานแถลงข่าว VIXX Live Show in Taipei 20162016-07-06 00:00:00