ประมวลภาพ MONSTA X ที่งานแถลงข่าว Seoul Prime Concert in Bangkok 2016



2016-07-08 00:00:00