Title Price
ฝันของดวงจันทร์-Fan Khong Duangchan ฿19.00 Download Wish Lyric

Lyrics : ฝันของดวงจันทร์-Fan Khong Duangchan

ทุกคืน จันทร์จะเฝ้ามองแสงดาวสุดไกล
ทุกคราว เธอจะภาวนาให้เขามาพบเธอ
ทุกคืน จันทร์ยังเฝ้าคอยฝันคอยเพ้อยังอยากเจอ
ละเมอ เธอเฝ้ารอว่าความรักตอนนี้อยู่ไหน

วันเวลาหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังไม่เจอ
คนที่เธอว่าเป็นดังดวงตะวันของเธอ
เดือนเป็นปีหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังเฝ้าคอย
วันเวลาล่องลอยเธอคอยว่า คนนั้นอยู่ไหน

ทุกคืน จันทร์ยังเฝ้าคอยฝันคอยเพ้อยังอยากเจอ
ละเมอ เธอเฝ้ารอว่ายามเช้าตอนนี้อยู่ไหน

วันเวลาหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังไม่เจอ
คนที่เธอว่าเป็นดังดวงตะวันของเธอ
เดือนเป็นปีหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังเฝ้าคอย
วันเวลาล่องลอยเธอคอยว่า คนนั้นอยู่ไหน

แต่ แล้วเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มส่อง
แสงของเธอก็แสนริบหรี่
หาไม่เจอด้วยสายตา เธอไม่เหลือตัวตน

เธอไม่เหลือตัวตน

วันเวลาหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังไม่เจอ
คนที่เธอว่าเป็นดังดวงตะวันของเธอ
เดือนเป็นปีหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังเฝ้าคอย
วันเวลาล่องลอยเธอคอยว่า คนนั้นอยู่ไหน

วันเวลาหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังไม่เจอ
คนที่เธอว่าเป็นดังดวงตะวันของเธอ
เดือนเป็นปีหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังเฝ้าคอย
วันเวลาล่องลอยเธอคอยว่า คนนั้นอยู่ไหน

More about Slot Machine

Hummingbird - Single
Hummingbird - Single
Slot Machine
โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
เรามาอย่างสันติ - Single
เรามาอย่างสันติ - Single
Slot Machine
Know Your Enemy - Single
Know Your Enemy - Single
Slot Machine
Slot Machine: The Mothership Live At Impact Arena 26.08.17
Slot Machine: The Mothership Live At Impact Arena 26.08.17
Slot Machine
Hummingbird - Single
Hummingbird - Single
Slot Machine
โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
เรามาอย่างสันติ - Single
เรามาอย่างสันติ - Single
Slot Machine
Hummingbird - Single
Hummingbird - Single
Slot Machine
โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
Hummingbird - Single
Hummingbird - Single
Slot Machine
โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
เรามาอย่างสันติ
เรามาอย่างสันติ
Slot Machine
Know Your Enemy - Single
Know Your Enemy - Single
Slot Machine
ผ่าน (The Mothership Live)
ผ่าน (The Mothership Live)
Slot Machine
Hummingbird - Single
Hummingbird - Single
Slot Machine
โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine
เรามาอย่างสันติ
เรามาอย่างสันติ
Slot Machine
Hummingbird - Single
Hummingbird - Single
Slot Machine
โลกสมมุติ
โลกสมมุติ
Slot Machine

People Who Bought This Item Also Bought

หมดทั้งหัวใจ (จาก
หมดทั้งหัวใจ (จาก "ละคร ดาวหลงฟ้า")
โย่ง อาร์มแชร์
ทำไมต้องเป็นเธอ (จาก
ทำไมต้องเป็นเธอ (จาก "ละคร ดาวหลงฟ้า")
น้ำชา ชีรณัฐ
สุขุมวิท - Single
สุขุมวิท - Single
Electric Neon Lamp
ทูป้าวาไรตี้
ทูป้าวาไรตี้
ชมพู่ ทับทิม
ความทรงจำ
ความทรงจำ
SYNTH
หมดทั้งหัวใจ (จาก
หมดทั้งหัวใจ (จาก "ละคร ดาวหลงฟ้า")
โย่ง อาร์มแชร์
ทำไมต้องเป็นเธอ (จาก
ทำไมต้องเป็นเธอ (จาก "ละคร ดาวหลงฟ้า")
น้ำชา ชีรณัฐ
สุขุมวิท - Single
สุขุมวิท - Single
Electric Neon Lamp
ทูป้าวาไรตี้
ทูป้าวาไรตี้
ชมพู่ ทับทิม
ความทรงจำ
ความทรงจำ
SYNTH
ทักทาย
ทักทาย
Costlywood
หมดทั้งหัวใจ (จาก
หมดทั้งหัวใจ (จาก "ละคร ดาวหลงฟ้า")
โย่ง อาร์มแชร์
ทำไมต้องเป็นเธอ (จาก
ทำไมต้องเป็นเธอ (จาก "ละคร ดาวหลงฟ้า")
น้ำชา ชีรณัฐ

Reviews from customers who have bought

Overall rating (0)
 • 5 Stars
  (0)
 • 4 Stars
  (0)
 • 3 Stars
  (0)
 • 2 Stars
  (0)
 • 1 Star
  (0)
Customer Recommendation

0%