Title Price
ฝันของดวงจันทร์-Fan Khong Duangchan ฿19.00 Download Wish Lyric

Lyrics : ฝันของดวงจันทร์-Fan Khong Duangchan

ทุกคืน จันทร์จะเฝ้ามองแสงดาวสุดไกล
ทุกคราว เธอจะภาวนาให้เขามาพบเธอ
ทุกคืน จันทร์ยังเฝ้าคอยฝันคอยเพ้อยังอยากเจอ
ละเมอ เธอเฝ้ารอว่าความรักตอนนี้อยู่ไหน

วันเวลาหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังไม่เจอ
คนที่เธอว่าเป็นดังดวงตะวันของเธอ
เดือนเป็นปีหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังเฝ้าคอย
วันเวลาล่องลอยเธอคอยว่า คนนั้นอยู่ไหน

ทุกคืน จันทร์ยังเฝ้าคอยฝันคอยเพ้อยังอยากเจอ
ละเมอ เธอเฝ้ารอว่ายามเช้าตอนนี้อยู่ไหน

วันเวลาหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังไม่เจอ
คนที่เธอว่าเป็นดังดวงตะวันของเธอ
เดือนเป็นปีหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังเฝ้าคอย
วันเวลาล่องลอยเธอคอยว่า คนนั้นอยู่ไหน

แต่ แล้วเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มส่อง
แสงของเธอก็แสนริบหรี่
หาไม่เจอด้วยสายตา เธอไม่เหลือตัวตน

เธอไม่เหลือตัวตน

วันเวลาหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังไม่เจอ
คนที่เธอว่าเป็นดังดวงตะวันของเธอ
เดือนเป็นปีหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังเฝ้าคอย
วันเวลาล่องลอยเธอคอยว่า คนนั้นอยู่ไหน

วันเวลาหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังไม่เจอ
คนที่เธอว่าเป็นดังดวงตะวันของเธอ
เดือนเป็นปีหมุนไป นานเท่าไหร่เธอยังเฝ้าคอย
วันเวลาล่องลอยเธอคอยว่า คนนั้นอยู่ไหน

More about Slot Machine

Hero? feat. F.Hero & No Stylist
Hero? feat. F.Hero & No Stylist
Slot Machine
Bangkok - Single
Bangkok - Single
Slot Machine
เปลือก - Single
เปลือก - Single
Slot Machine
Magic - Single
Magic - Single
Slot Machine
Hummingbird - Single
Hummingbird - Single
Slot Machine
Hero? feat. F.Hero & No Stylist
Hero? feat. F.Hero & No Stylist
Slot Machine
Bangkok - Single
Bangkok - Single
Slot Machine
เปลือก - Single
เปลือก - Single
Slot Machine
Hero? feat. F.Hero & No Stylist
Hero? feat. F.Hero & No Stylist
Slot Machine
Bangkok - Single
Bangkok - Single
Slot Machine
Hero? feat. F.Hero & No Stylist
Hero? feat. F.Hero & No Stylist
Slot Machine
Bangkok - Single
Bangkok - Single
Slot Machine
เปลือก - Single
เปลือก - Single
Slot Machine
Magic
Magic
Slot Machine
Hummingbird - Single
Hummingbird - Single
Slot Machine
Hero? feat. F.Hero & No Stylist
Hero? feat. F.Hero & No Stylist
Slot Machine
Bangkok - Single
Bangkok - Single
Slot Machine
เปลือก - Single
เปลือก - Single
Slot Machine
Hero? feat. F.Hero & No Stylist
Hero? feat. F.Hero & No Stylist
Slot Machine
Bangkok - Single
Bangkok - Single
Slot Machine

People Who Bought This Item Also Bought

ดีลีต
ดีลีต
Fellow Fellow
ไม่ได้เจอกันมาตั้งนาน™ - Single
ไม่ได้เจอกันมาตั้งนาน™ - Single
Lipta
เริ่มกลัว (Panic) - Single
เริ่มกลัว (Panic) - Single
Fellow Fellow
นานเท่าไร (Totem) Ver.2020 POP
นานเท่าไร (Totem) Ver.2020 POP
Yooze
brandnewsky - Single
brandnewsky - Single
Nobuna
ดีลีต
ดีลีต
Fellow Fellow
ไม่ได้เจอกันมาตั้งนาน™ - Single
ไม่ได้เจอกันมาตั้งนาน™ - Single
Lipta
เริ่มกลัว (Panic) - Single
เริ่มกลัว (Panic) - Single
Fellow Fellow
นานเท่าไร (Totem) Ver.2020 POP
นานเท่าไร (Totem) Ver.2020 POP
Yooze
brandnewsky - Single
brandnewsky - Single
Nobuna
มันดีกว่าที่คิด (จาก
มันดีกว่าที่คิด (จาก "ละคร อกเกือบหักแอบรักคุณสามี")
สิงโต นำโชค
ดีลีต
ดีลีต
Fellow Fellow
ไม่ได้เจอกันมาตั้งนาน™ - Single
ไม่ได้เจอกันมาตั้งนาน™ - Single
Lipta

Reviews from customers who have bought

Overall rating (0)
 • 5 Stars
  (0)
 • 4 Stars
  (0)
 • 3 Stars
  (0)
 • 2 Stars
  (0)
 • 1 Star
  (0)
Customer Recommendation

0%