WOOYOUNG (2PM) ลุยกิจกรรมโปรโมทผลงานโซโล่ที่ญี่ปุ่น2015-02-23 00:00:00

WOOYOUNGอีกหนึ่งสมาชิกจาก 2PMเตรียมออกผลงานโซโล่ที่ญี่ปุ่น พร้อมซิงเกิ้ลแรกของเขาชื่อว่า R.O.S.E

ล่าสุดหนุ่ม WOOYOUNGก็ได้เริ่มการทัวร์คอนเสิร์ตโซโล่ที่ญี่ปุ่นซึ่งจะมีทั้งหมด 9 รอบ

โดยแสดงรอบแรกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ณ เมืองนาโงย่า

สำหรับตัวซิงเกิ้ลของหนุ่ม WOOYOUNGนั้นจะวางแผงที่ญี่ปุ่นวันที่ 4 มีนาคมนี้